Delegation Pattern – SWIFT

Delegation pattern reprezintă un mijloc elegant prin care se realiza comunicarea între instanțe, o situație foarte des întâlnită fiind aceea a transferului de informații între diferite viewcontroller-e. Pentru cei din Apple@DMT, situația este des întâlnită.

Pentru început să considerăm clasele următoare:

class LoginAPIService {
}
class LoginViewController {
 private let callLoginService = LoginAPIService()
}

În acest moment avem două clase LoginAPIService – ce pune la dispoziție servicii specifice de login și LoginViewController – clasă care va acoperi un View Controller desenat în Storyboard, de exemplu.

Putem transmite mesaje către LoginAPIService foarte lejer prin instanța privată callLoginService. E o problemă, în schimb, transmiterea de informații de la LoginAPIService la  LoginViewController.

Cineva ar putea spune: de ce să nu facem la fel, o instanță privată LoginViewController  în LoginAPIService? Păi dacă LoginAPIService este un serviciu oferit ViewController-elor, e nevoie de câte o instanță a fiecărui ViewController în LoginAPIService. E puțin peste mână o astfel de abordare și, prin urmare, trebuie să găsim o soluție pentru această problemă a transmisiei de mesaje de la LoginAPIService către LoginViewController.

Delegation pattern reprezintă  soluția pentru astfel de probleme.  Apple ne ajută să implementăm astfel de pattern-uri prin intermediul protocoalelor.

Protocolul, pe scurt, reprezintă o clasă abstractă care, atunci când cineva aderă la el, trebuie obligatoriu implementat. Altfel spus, daca ader la un protocol, trebuie sa implementez toate metodele declarate de către acesta.

protocol LoginAPIDelegate: class {
 func didRetrieveLoginUserDetailsFromServer(_ user: UserModel)
}

Cum folosim acest protocol în continuare?

class LoginAPIService {
weak var delegate: LoginAPIDelegate?
} 

Ce este acest delegate  declarat ca și  proprietate în interiorul LoginAPIService?

Este o instanță de LoginAPIService care mă asigură de faptul că toate metodele definite în interiorul protocolului vor fi implementate de către această proprietate.

Cine anume “va dori” să fie de fapt acest delegat? Dacă vom extinde clasa LoginViewController astfel încât ea să fie conformă cu protocolul nostru LoginAPIDelegate, atunci acea proprietate delegate va putea fi chiar LoginViewController. 

extension LoginViewController: LoginAPIDelegate {
  func didRetrieveLoginUserDetailsFromServer(_ user: UserModel)
 {
  // prelucram datele care au fost furnizate de catre serviciu 
 }
}

Ceea ce este cel mai interesant, acum urmează. În interiorul clasei LoginViewController specificăm că aceasta este, de fapt cea care-și atribuie calitatea de delegat pentru instanța callLoginService de tip LoginAPIService. Astfel, callLoginService va putea comunica mesaje de la LoginViewController -> LoginAPIService, iar callLoginService.delegate va comunica mesaje de la LoginAPIService -> LoginViewController. 

Comunicare  LoginAPIService -> LoginViewController 

Pentru a realiza transportul de mesaje de la  LoginAPIService către LoginViewController vom face apel de  didRetrieveLoginUserDetailsFromServer(_: ). Astfel, cine și-a asumat rolul de delegat (deci e conform cu protocolul LoginAPIDelegate), va executa apelul. 

class LoginAPIService {
 weak var delegate: LoginAPIDelegate?
 func connectToServer() {
  // facem request-ul de login și ambalăm datele în userModel 
  delegate?.didRetrieveLoginUserDetailsFromServer(userModel)
 }
}

Astfel, am reușit să rezolvăm problema transferului de mesaje între cele două entități.

Share Button

Stefan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.