Structura anului şcolar 2015 – 2016

Pe site-ul Ministerului Educatiei a fost publicat, in data de 10.06.2015, Ordinul privind structura anului scolar 2015-2016, aiciAnul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre. Anul scolar 2015-2016 include- 37 saptamani, 177 de zile lucratoare  după cum urmează:

Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanţa intersemestrială– sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 8 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 9 aprilie 2016 – duminică, 17 aprilie 2016
Cursuri – luni, 18 aprilie 2016 – vineri, 17 iunie 2016
Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 2016 –duminică, 11 septembrie 2016

  • În zilele libere prevăzute de lege, precum și în ziua de marți, 3 mai 2016, nu se
    organizează cursuri.
  • Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.
  •  Săptămâna 4–8 aprilie 2016 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
  • Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2015. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.

– pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării
examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016;
– pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de
35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016;
– pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
–  pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
–  pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
– stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de
învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului
școlar, cu respectarea vacanțelor;
– pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor
este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

 

Share Button

Stefan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.