Principiul Inversării Dependenței în SWIFT


Principiul Inversării Dependenței sau Dependency Inversion Principle afirmă faptul că modulele de pe nivelul ierarhic superior trebuie să fie decuplate de cele de pe nivelurile ierarhice inferioare. Această decuplare între modulele superioare și cele de nivel inferior se va realiza prin introducerea unui nivel tampon de abstractizare între clasele care formează nivelul ierarhic superior și cele care formează nivelurile ierarhice inferioare.
În plus principiul consideră că abstractizarea nu trebuie să depindă de detalii, ci detaliile trebuie sa depindă de abstractizare. Acest principiu este foarte important pentru reutilizarea componentelor software. De asemenea, aplicarea corectă a acestui principiu face ca întreținerea codului să fie mult mai ușor de realizat.

Imediat când citim o astfel de definiție, gândul ne duce la protocoale și la ceea ce înseamnă abstractizarea în SWIFT.

Să intrăm mai mult în detalii.

Avem cazul concret în cadrul aplicației pe care-o dezvoltăm împreună cu elevii din grupul nostru Apple App@DMT.
Construcției ViewController-ul dedicat afisării detaliilor pentru ofertă -> aici

Avem clasele OfferDetailsTableViewCell1 și OfferDetailsTableViewCell2
import UIKit

class OfferDetailsTableViewCell2: UITableViewCell {

  static let ReuseIdentifier = String(describing: OfferDetailsTableViewCell2.self)
  static let NibName = String(describing: OfferDetailsTableViewCell2.self)
  @IBOutlet weak var descriptionLabel: UILabel!
 
}

și

class OfferDetailsTableViewCell1: UITableViewCell {

  static let ReuseIdentifier = String(describing: OfferDetailsTableViewCell1.self)
  static let NibName = String(describing: OfferDetailsTableViewCell1.self)
  @IBOutlet weak var headerLabel: UILabel!
  @IBOutlet weak var dateLabel: UILabel!
  @IBOutlet weak var priceLabel: UILabel!
}

clase acoperitoare pentru doua XIB-uri de UITableViewCell.

Ceea ce m-a făcut să scriu acest articol este modul în care este definit delegatul tableView(tableView:, cellForRowAt indexPath:)

  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    
    switch cellDataArray[indexPath.row].cell {
    case 1:
      let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: OfferDetailsTableViewCell1.ReuseIdentifier) as! OfferDetailsTableViewCell1
      cell.headerLabel.text = cellDataArray[indexPath.row].text
      cell.dateLabel.text = "BUBU"
      cell.priceLabel.text = "10 RON"
      return cell
      
    case 2:
       let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: OfferDetailsTableViewCell2.ReuseIdentifier) as! OfferDetailsTableViewCell2
      cell.descriptionLabel.text = cellDataArray[indexPath.row].text
       return cell

    default:
       let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: OfferDetailsTableViewCell1.ReuseIdentifier) as! OfferDetailsTableViewCell1
       cell.headerLabel.text = cellDataArray[indexPath.row].text
       cell.dateLabel.text = "BUBU"
       cell.priceLabel.text = "10 RON"
      return cell
    }
  
  }

Vedem că în fiecare case din switch se vor instanția cell-uri și, de asemenea, se vor returna aceste cell-uri.
Orice modificare facută în clasa inferioară, OfferDetailsTableViewCell2 sau OfferDetailsTableViewCell1, trebuie de asemenea sa se opereze în clasele de nivel superior, în cazul nostru OfferDtailsViewController care implementează UITableViewDelegate și UITableViewDataSource.

Cum rezolvăm această cuplare?

1. Introducem un protocol în care declarăm o functie config(withData:)

protocol OffersTableViewCellProtocol {
  func config(withData:Any)
}

2. Acest protocol este adoptat de fiecare dintre clasele OfferDetailsTableViewCell1 și OfferDetailsTableViewCell2

class OfferDetailsTableViewCell1: UITableViewCell, OffersTableViewCellProtocol {

  func config(withData: Any) {
    let data = withData as! cellData
    self.headerLabel.text = data.text
    self.dateLabel.text = "BUBU"
    self.priceLabel.text = "10 RON"
  }
  
  static let ReuseIdentifier = String(describing: OfferDetailsTableViewCell1.self)
  static let NibName = String(describing: OfferDetailsTableViewCell1.self)
  
  @IBOutlet weak var headerLabel: UILabel!
  @IBOutlet weak var dateLabel: UILabel!
  @IBOutlet weak var priceLabel: UILabel!
}

și

class OfferDetailsTableViewCell2: UITableViewCell, OffersTableViewCellProtocol {
  
  func config(withData: Any) {
    let data = withData as! cellData
    self.descriptionLabel.text = data.text
  }

  static let ReuseIdentifier = String(describing: OfferDetailsTableViewCell2.self)
  static let NibName = String(describing: OfferDetailsTableViewCell2.self)
  
  @IBOutlet weak var descriptionLabel: UILabel!
  
}

3. Rescriem delegatul tableView(tableView:, cellForRowAt indexPath:)

func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    
    var cell:OffersTableViewCellProtocol? = nil
    
    switch cellDataArray[indexPath.row].cell {
    case 1:
        cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: OfferDetailsTableViewCell1.ReuseIdentifier) as? OffersTableViewCellProtocol
        cell?.config(withData: cellDataArray[indexPath.row])
      
    case 2:
        cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: OfferDetailsTableViewCell2.ReuseIdentifier) as? OffersTableViewCellProtocol
        cell?.config(withData: cellDataArray[indexPath.row])

    default:
      cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: OfferDetailsTableViewCell1.ReuseIdentifier) as? OffersTableViewCellProtocol
        cell?.config(withData: cellDataArray[indexPath.row])
    }

    return cell as! UITableViewCell
  }

Prin intermediul protocolului OffersTableViewCellProtocol am reușit să punem în aplicare principiul inversării dependenței astfel încăt decuplarea dintre cele nivele să fie funcțională.

Share Button

De ce @objc în SWIFT 4?

Atunci când adăugăm o clauză @objc unei metode în Swift, aceasta din urmă devine accesibilă din Objective C. Bun, teoretic sună foarte riguros, dar dacă eu nu am nici un fel de cod Objective C în aplicație? Ar trebui să nu am nici o problemă, nu?

Swift 4 folosește încă în fundal foarte multe protocoale ObjectiveC.


UITableViewDataSource in ObjC

Ar trebui de fiecare dată când implementăm metodele din UITableViewDataSource să le specificăm fiecăreia un @objc. Swift 4 are grijă și nu ne forțează în acest sens.

Bun, și atunci unde și de ce am nevoie de @objc în cod Swift 4?

Cel mai bun exemplu în acest sens este o metodă care folosește un #selector. Avem nevoie să executăm o metodă loadRecordings după un delay de 0.5 secunde în thread-ul curent.

Pentru aceasta folosesc perform(_:with:afterDelay:), unde primul argument intern este un Selector, un struct ObjectiveC Runtime.

  perform(#selector(loadRecordings), with: nil, afterDelay: 0.5)

Deci selectorul din perform va trebui sa fie vizibil în runtime direct în ObjectiveC. Deci ar trebui ca metoda loadRecordings să aibe specificată o clauză @objc.
Deci prin deducție inversă, am ajuns la concluzia că trebuie să definesc astfel metoda loadRecordings

@objc func loadRecordings() {
.....
  }

Lipsa acestei clauze @objc îmi va genera o eroare la compilare așa cum se vede și mai jos:

Share Button

Swift 4 – Cât de util este closure în UiAlertController?

UIAlertController

Vorbeam acum ceva timp despre closure într-un context mai didactic. De curând am avut nevoie pentru a oferi o explicație despre closure într-un context ceva mai amplu.

Cadrul în care se desfășoară activitatea noastră este următorul:

 

Sunt într-un ViewController – VC1 – și apăsând pe un Button (pasul 1) ajungem într-un al doilea ViewControoler – VC2. În acest al doilea VC trebuie sa completăm câteva detalii să zicem – nume și email și să le aruncăm peste rețea (pasul 2). Serverul procesează ceea ce i-am trimis noi și ne răspunde (pasul 3) cu un mesaj de “succes“.

În momentul în primim mesajul de “succes” deschidem un UIAlertController (pasul 4) care imi arată mesajul primit. La apăsarea butonului de OK (pasul 5) trebuie sa eliberăm VC2 și să ne întoarcem în VC1.

Ce problemă avem la pasul 5? Operațiunea de eliberare a VC2 trebuie făcută în momentul în care se face click pe OK, nu în momentul în care se afisează UIAlertController-ul.

Funcția care face afișarea UIAlertController-ului este definită într-un Alertmanager astfel:

static func showGenericDialog(_ message: String, viewController: UIViewController, completionHandler: @escaping () -> Void ) {
    
    let alert = UIAlertController(title: "TITLE", message: message, preferredStyle: UIAlertControllerStyle.alert)
    let okAction: UIAlertAction = UIAlertAction(title: "Ok", style: .default, handler: { (action: UIAlertAction) in
      completionHandler()
      
    })
    alert.addAction(okAction)
    OperationQueue.main.addOperation {
      viewController.present(alert, animated: true, completion: nil)
    }
    
  }

Ce se observă? Am definit în okAction un UIAlertAction cu un handler care se va “activa” atunci când se apasă pe okAction. Acțiunea din handler, funcția anonimă prezentă acolo va fi implementată în momentul în care această funcție este apelată.

Prin urmare, avem un minunat closure în momentul în care vom apela funcția showGenericDialog:

AlertManager.showGenericDialog(message, viewController: self!,completionHandler: {
              self?.dismiss(animated: true, completion: nil)
            })

Avem prin urmare cu ajutorul funcției anonime trecerea de la VC2 la VC1 atunci când utilizatorul face click pe butonul de OK.

Share Button

XCODE 9 – Main Thread Checker

Tocmai ce am receptționat următoarea avertizare în XCode:

XCode- Main Thread only

si am considerat oportun momentul de a explica un pic ce înseamnă aceste avertizări noi de culoare violet care apar în XCode.

În XCode 9, Apple aduce un nou tool numit Main Thread Checker, specificând faptul că “Main Thread Checker Detects invalid use of AppKit, UIKit, and other APIs from a background thread.

Să detaliem un pic acest nou tool din XCode 9. Apple a proiectat câteva din framework-urile sale pentru a funcționa doar în main thread, utilizarea acestora în background thread fiind foarte delicată. Mai pe românește va îngheța ecranul aplicației. Dacă până la versiunea 9 a XCode-ului această problemă trebuia gestionată exclusiv de developer, de la versiunea 9 în sus, XCode-ul ne dă un mic bobărnac în acest sens.

Exemplul celor de la Apple este similar cu problema pe care o am eu:

 

let task = URLSession.shared.dataTask(with: url) { (data, response, error) in
  if let data = data {   
   self.label.text = "\(data.count) bytes downloaded"
   // Error: label updated on background thread  
  }
}
task.resume()

Ideea este că vreau să modific o etichetă în UI asteptând după completion handler. Dacă răspunsul de la server întârzie, implicit voi avea o problemă cu UI deoarece ea nu este funcțională decât după ce termin completion handler-ul. Acțiunea de networking din background îmi provoacă probleme!

Main Thread Checker din XCode 9 vine tocmai cu o mică avertizare în acest sens:  runtime: UI API called from background thread: UILabel.text must be used from main thread only, sugerându-ne și ceea ce trebuie făcut: să mutăm în main thread acțiunea de UI, fără a compromite integritatea aplicației:

 

let task = URLSession.shared.dataTask(with: url) { (data, response, error) in
  if let data = data {  
   DispatchQueue.main.async { 
   self.label.text = "\(data.count) bytes downloaded"
   }
  }
}
task.resume()

 

Concluzia este următoarea: dacă avem activități de UI care asteaptă un mesaj din o activitate de background thread, e recomandată trecerea activității de UI în main thread folosind DispatchQueue.main.async

Share Button

Swift 4 – Serializare

Aplicațiile IOS au permanentă nevoie de comunicare peste rețea, fie către un server local sau internet.
Dacă până la SWIFT 4 lucrurile erau pre puțin standardizate, surpiza făcută de Apple este pe măsura așteptărilor.

Să începem discuția.

O aplicație IOS va trimite peste rețea date în format binar sau text. Pentru a realiza acest lucru are nevoie de convertirea instanțelor din aplicația locală într-un format diferit care este acceptat de mașina destinație. Acest proces de conversie a informațiilor locale în format inteligibil de către un server se numește SERIALIZARE. Apple propune un mecanism de encoding pentru a realiza această conversie și un mecanism invers de conversie a răspunsului venit de la server în informație inteligibilă în aplicație, numit decoding.

Protocoale necesare: Encodable & Decodable & Codable

Pentru a conforma o clasă la Codable trebuie ca toate proprietățile sale să fie în prealabil Codable.
Tipurile standard: Float, Int, String, Data, Date, URL sunt conforme cu Codable, prin urmare structura următoare este explicit Codable, suportând metodele init(from:) și encode(to:).

struct Pescar:Codable {
  var nume: String
  var numarPermis: Int
}

Trebuie să specificăm faptul că tipurile Array, Dictionary sau Optional sunt Codable dacă ele conțin tipuri de date Codable.
Un mic exemplu în acest sens:

let pescarIncepator = Pescar(nume: "Danut", numarPermis: 1)
let jsonEncoder = JSONEncoder()
let jsonData = try jsonEncoder.encode(pescarIncepator)
print("JSON venit din Codable: /(jsonData)")
// JSON venit din Codable: 10 bytes

jsonData reprezintă formatul binar pe care-l va primi serverul și pe care-l va transforma ulterior în JSON-ul așteptat.
Dacă încercăm să afișăm conținutul jsonData vom obține de fapt doar o dimensiune a binarului care conține JSON-ul.
“Miezul” jsonData-ului poate fi afișat sub forma:

let jsonString = String(data: jsonData, encoding: .utf8)
print("JSON venit din Codable: /(jsonString)")
// JSON venit din Codable: {"nume":"Danut","numarPermis":1}

Raspunsul serverului trebuie decodificat pe cale inversă, folosind decode(_:from:)

let jsonDecoder = JSONDecoder()
let pescarAvansat = try jsonDecoder.decode(Pescar.self, from: jsonDataResponse)
// JSON venit din Codable: {"nume":"Dorulet","numarPermis":2}

Observații
1.jsonDataResponse este raspunsul furnizat de server ca urmare a unui request furnizat anterior.
2. decoder-ul are nevoie să cunoască spre ce tip va converti JSON-ul prin jsonDataResponse

Situație critică – în backend s-a modificat structura tabelei asociată pescarilor noștri astfel încât în acest moment câmpul numarPermis a fost redenumit în idPermis. Cum se poate gestiona o astfel de situație?

Swift 4 vine cu un protocol nou CodingKey și cu un enumeration special CodingKeys.
Ce avem de făcut astfel încât să serializăm instanța noastră de tip Pescar pentru ca pe server JSON-ul să conțină idPermis?
Vom modela un pic struct-ul nostru:

struct Pescar:Codable {
  var nume: String
  var numarPermis: Int
  
  enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case nume 
    case numarPermis = "idPermis"
    
  }
}

Prin urmare,

let pescarIncepator = Pescar(nume: "Danut", numarPermis: 1)
let jsonEncoder = JSONEncoder()
let jsonData = try jsonEncoder.encode(pescarIncepator)

let jsonString = String(data: jsonData, encoding: .utf8)
print("JSON venit din Codable: /(jsonString)")
// JSON venit din Codable: {"nume":"Danut","idPermis":1}

Share Button