Utilizare XIB – cazul 2 – Views

Cea mai utilizata situatie in care sunt folosite XIB-urile este aceea a view-urilor. In aceasta situatie putem defini, configura si testa un TableViewCell – de exemplu – fara a mai incarca si restul de elemente grafice definite in Storyboard sau alte XIB-uri.
Un exemplu in acest sens:
Cum procedam?
Ca si in cazul ViewController-elor avem urmatorii pasi:

– adaugare XIB file atunci cand adaug un fisier “Cocoa Touch Class”. Se adauga fisierului .swift un fisier .xib cu acelasi nume dar continand “reprezentarea grafica” a clasei derivate.
– clasa adaugata pentru un UITableViewCell-> RequestProfileTableViewCell.swift si .xib file adaugat.
– adaugam continut in RequestProfileTableViewCell.xib si generam IBOutlet/IBAction pentru elementele din .xib in .swift
– daca este cazul -> definim continutul RequestProfileTableViewCell.swift

Din experienta mea, acest ultim pas, cel cu definire de continut este cel mai putin consistent. Foarte important e faptul ca, in prealabil, se definesc IBOutlet/IBAction pentru elementele grafice “desenate” in XIB.

Cum folosim view-ul definit XIB?

In exemplul nostru am definit un UITableViewCell.
Vom folosi acest Cell intr-un TableView atunci cand vom scrie codul pentru delegatul tableView(_:cellForRowAt:) – cam ciudatica aceasta sintaxa folosita in Swift dar cu timpul ea devine inteligibila –

func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
let cell = Bundle.main.loadNibNamed("RequestProfileTableViewCell", owner: self, options: nil)?.first as! RequestProfileTableViewCell
cell.textLabel?.text = "bubu"
return cell
}

Am bolduit modul de “import” al XIB-ului aferent unei UITableViewCell. Foarte simplu si autocomplete-ul XCode-ului ajuta daca cumva omit vre-un parametru.

Share Button

Utilizare XIB – cazul 1 – View Controller

Situatie: Storyboard-ul este prea plin. Multe ViewController-e incarcate, timp mare de asteptare atunci cand intru in storyboard pentru modificari.
Solutie: adaugare XIB file atunci cand adaug un fisier “Cocoa Touch Class”. Se adauga fisierului .swift un fisier .xib cu acelasi nume dar continand “reprezentarea grafica” a clasei derivate.
Exemplu:
– clasa adaugata pentru un UIViewController -> RequestProfileViewController.swift si .xib file adaugat.
– definim continutul RequestProfileViewController.swift
– adaugam continut in RequestProfileViewController.xib si generam IBOutlet/IBAction pentru elementele din .xib in .swift
– in clasa in care vrem sa utilizam o instanta de RequestProfileViewController trebuie sa adaugam ViewController-ul generat in .xib:

let requestProfileVC = RequestProfileViewController(nibName: "RequestProfileViewController", bundle:nil)
self.addChildViewController(requestProfileVC)
requestProfileVC.view.frame = self.view.frame
self.view.addSubview(requestProfileVC.view)
requestProfileVC.didMove(toParentViewController: self)

Utilizarea addChildViewController este explicata de Matt Neuburg excelent aici.

Share Button